خدمات موجود روستا

روستاي قلعه سفید به دلیل وجود مسیل و باغات، به صورت طولی گسترش یافته است. با توجه به اینکه شکل گیري و توسعه روستاهاي ایران اغلب بدون برنامه ریزي صورت گرفته اند، لذا توزیع خدمات نیز در این روستاها بنابر احتیاجات مردم در طول زمان و به تدریج شکل گرفته که روستاي قلعه سفید نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. در روستا خدمات به دو دسته خدمات زیربنایی و رفاهی تقسیم می شوند.

  • خدمات زیر بنایی:

این خدمات شامل جاده، برق، آب، گاز و شبکه جمع آوري فاضلاب منازل می باشد و داراي عملکرد نقطه اي بوده که در تمام روستاها باید وجود داشته باشد .در ذیل به بررسی هر یک از خدمات زیربنایی موجود در روستا پرداخته می شود

  • آبرسانی:

بر اساس اظهارات دهیار و اعضاي شوراي اسلامی روستامشخص گردید، آب شرب روستا از طریق یک چشمه به نام چشمه لیلا تأمین میشود. ولیکن در حال حاضر، در صورت خشک بودن یا آبدهی کم قنات، اهالی روستا با کمبود شدید آب مواجه بوده و آب شرب آنان داراي مشکلاتی نیز می باشد

  • جاده ارتباطی:

در زمینه زیر ساخته اي ارتباطی؛ روستاي قلعه سفید از موقعیت مناسبی برخوردار است و ارتباط روستا با شهرهاي مبارکه و مجلسی و برخی روستاهاي پیرامون از طریق راه آسفالته بین جاده اي و در برخی روستاهاي دیگر از طریق راه بین روستایی صورت میگیرد که این راههاي ارتباطی داراي پوشش آسفالته میباشند و در خصوص راههاي ارتباطی درون روستایی )دسترسی ها) نیز ذکر این نکته ضروري است، این راهها فاقد روشنایی می باشد

  • شبکه برق رسانی:

برق نیز همانند آب جزو نیازهاي اولیه بشر بوده و نمیتوان زندگی بدون برق را براي جایی تصور کرد. در همین راستا و با تلاش نیروهاي جهاد سازندگی، شبکه برق روستا ایجاد شده است

  • شبکه گازرسانی:

روستا داراي شبکه گازرسانی است که از شهر مجلسی تأمین می شود.

  • تأسیسات فاضلاب:

اکثر روستائیان ازچاه جذبی جهت دفع فاضلاباستفاده می نمایند و در این زمینه با مشکل چندانی مواجه نمی باشند

  • مخابرات:

روستا داراي تلفن بوده و خط دهی موبایل نیز در روستا موجود می باشد ولی داراي نواقصی از لحاظ آنتن دهی در تمام اپراتورها ارائه دهنده سرویس می باشد

  • خدمات رفاهی:

این خدمات شامل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تجاري و غیره میشود. برخی از این خدمات داراي عملکرد فضایی میباشند که از ارزش بیشتر برخوردارند و در همه روستاها دایر نمیباشند و برخی از آنها که داراي عملکرد نقطه اي هستند، در تمام روستا وجود دارند. جهت بررسی، خدمات رفاهی به دو دسته خدمات اجتماعی –اقتصادي درون روستایی و خدمات اجتماعی –اقتصادي برون روستایی تقسیم شده اند. در حال حاضر تمامی خدمات روستا همچون حمام، مسجد، شرکت تعاونی روستایی، عملکرد درون روستایی دارند. لازم به ذکر است جمع آوري زباله روستا توسط شرکت تعاونی دهیاري ها و از طریق مدیریت دهیاري روستا و دو روز همچنین در هفته انجام می گیرد وبه بازیافت زرین شهر منتقل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو + سیزده =

فهرست