اشتغال و اقتصاد

اشتغال و اقتصاد در روستای قلعه سفید:

سازمان اقتصادي حاکم بر روستاي قلعه سفید، مبتنی بر مجموعه نسبتاً متنوعی از کارکردها شامل فعالیتهاي کشاورزي، صنعت و خدمات میباشد، که با توجه به توانهاي محیطی که در این ناحیه فراهم آمده است بخشهاي مختلف هرکدام به تناسب میزان استفاده و بهره برداري توسط انسان در زایش فرصتهاي شغلی و گذران معیشت منطقه نقش آفرینی خویش را داراست

  • بخشهاي اقتصادي: توان اقتصاد روستایی به عنوان عامل مؤثر در جذب و دفع جمعیت میتواند نقش مؤثري در چگونگی پیش بینی جمعیت و در نهایت طراحی و ارائه نقشه هاي مربوطه داشته باشد. بطور کلی فعالیت هاي روستا حول سه محور اصلی کشاورزي، صنعت و خدمات قرار دارد

1) کشاورزي: با مطالعه بر روي ساختار اقتصادي روستا مشخص می شود که محور اصلی این ساختار بر پایه کشاورزي است. محصولات عمده کشاورزي در روستا گندم و جو می باشد و البته برنج نیز می تواند به عنوان محصولات کشاورزي روستا ذکر شود که فقط مصرف شخصی ساکنین را شامل می شود. محصولات باغی این منطقه شامل انگور و گردو جهت مصرف شخصی ساکنین بوده و محصولاتی دیگر از جمله انار و زردآلو و هلو می باشند. همچنین لازم به ذکر است از محصولات زراعی روستا می توان به صیفی جات جهت مصرف شخصی اهالی نیز نام برد.

براساس داده هاي سازمان جهاد کشاورزي شهرستان مبارکه، از کل اراضی کشاورزي روستاي قلعه سفید که عمده محصولات زراعی آن در بالا ذکر شد به صورت آبی بوده و محصول دیم در روستا وجود ندارد.

2) دامداري: فعالیت دامداري نیز به عنوان یکی از مشاغل اصلی اهالی روستا در کنار کشاورزي مطرح می باشند که البته دام هاي محدودي در سطح روستا موجود است که به دلیل مشکل موجود در زمینه علوفه می باشد. از جمله دام هاي موجود در روستا می توان به وجود گاو و گوسفند و بز و بزغاله اشاره نمود که در شهرهاي مبارکه، مجلسی و طالخونچه به فروش می رسد.

3) صنعتی: در زمینه فعالیت هاي صنعتی نیز در روستا نمیتوان به مورد خاصی اشاره نمود حتی فعالیت هایی از قبیل مشاغل خانگی و قالیبافی نیز در حال حاضر دیگر در روستا وجود ندارد و تنها دو یا سه مورد به این کار اشتغال دارند

4) خدماتی : در روستاي قلعه سفید بخش خدمات به طور عمده دیده نمی شود. اما با توجه به وجود بیکاري در بین برخی از جوانان روستا و حضور این افراد به عنوان کارگر در سایر مراکز شهري و روستایی پیرامون قلعه سفید، می توان این افراد را به عنوان، جمعیت شاغل در بخش خدمات روستا برشمرد.

به طور کلی با توجه به بررسی هاي صورت گرفته تعداد شاغلین روستا در بخش هاي مختلف را می توان مطابق جدول بعدي ارائه نمود؛ همان طور که مشاهده می شود بیشترین تعداد شاغلین روستا را به ترتیب بخشهاي دامداري و کشاورزي به خود اختصاص داده اند

همانطور که ذکر شد منابع درآمدي روستا در بخش کشاورزي فعال میباشد. اما با توجه به بیکاري و خشکسالی در سالهاي اخیر، کشاورزي با محدودیتهایی همراه میباشد. اما به هر شکل، میتوان از مهمترین محصولات کشاورزي روستا به گندم، جو، برنج و صیفی جات و …جهت مصرف شخصی ساکنین اشاره نمود و در خصوص محصولات باغی قابل ذکر نیز میتوان به انار و انگور اشاره نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیست − 6 =

فهرست