محلات

محلات روستا قلعه سفید

با توجه به مطالعات صورت گرفته می توان گفت در مجموع روستا داراي بافت اجتماعی همگن و متجانسی بوده و کل روستا به عنوان یک محله واحد قابل شناسایی می باشد و در این خصوص زمینه اجتماعی خاصی که منجر به تغییر تقسیم بندي محلات روستا یا توزیع خدمات مورد نیاز روستا گردد، قابل ذکر نمی باشد. مطالعات میدانی و مصاحبه هاي صورت گرفته با خبرگان روستا می توان گفت با توجه به وسعت کم محدوده روستا، در واقع کل روستا به عنوان یک محله بوده و محله بندي خاصی در بافت کالبدي آن قابل مشاهده نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × دو =

فهرست