احداث خانه ورزش روستایی

عنوان پروژه : 
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر

پروژه عمرانی آسفالت و جدول گذاری معابر روستا

پروژه عمرانی آسفالت و جدول گذاری معابر روستای قلعه سفید عنوان پروژه : آسفالت و جدول گذاری معابر روستا محل اجرا:. سال شروع : سال خاتمه: نحوه اجرا: عنوان پیمانکار : اعتبار هزینه شده :  .............  میلیون ریال محل تامین اعتبار مساحت عرصه   .............. مترمربع مساحت اعیانی :    .............. مترمربع جمعیت بهره بردار...

احداث فضای سبز عمومی

عنوان پروژه :  محل اجرا:. سال شروع : سال خاتمه: نحوه اجرا: عنوان پیمانکار : اعتبار هزینه شده : .............  میلیون ریال محل تامین اعتبار : ................. مساحت عرصه:  .............. مترمربع مساحت اعیانی :     .............. مترمربع جمعیت بهره بردار :   ................. نفر پروژه اصلاح کانیو جهت دفع آب های سطحیعنوان پروژه :  محل اجرا:....

پروژه اصلاح کانیو جهت دفع آب های سطحی

عنوان پروژه :  محل اجرا:. سال شروع : سال خاتمه: نحوه اجرا: عنوان پیمانکار : اعتبار هزینه شده : .............  میلیون ریال محل تامین اعتبار : ................. مساحت عرصه:  .............. مترمربع مساحت اعیانی :     .............. مترمربع جمعیت بهره بردار :   ................. نفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

18 + نوزده =

فهرست